Gizlilik İlkeleri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ!

 

Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla çıkarılmış olan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yürüttüğümüz faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri Sorumlusu olarak addedilmekteyiz. Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilebilecek, saklanabilecek,güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3.Kişilere ve/veya yurt dışına açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini alacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmektir.

 

mehmetcinar.net.tr müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi(isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. mehmetcinar.net.tr sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyene-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı aşağıdaki şekildedir;

 

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemelerile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

Elektronik(internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek,çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek,hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

Hizmetlerimizile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

Bu kişiselveriler www.mehmetcinar.net.tr hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

Yukarıdabelirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar:Ana hissedarımız, doğrudan ve/veya dolaylı yurtiçi ya da yurtdışıiştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliğiyaptığımız, iş ortağı kuruluşlar, Gizlilik Sözleşmesi uyarınca onay vereceğinizortaklar ve diğer 3. kişilerdir. Ancak bilmenizi isterizki KVKK gereği organikbağımızın olmadığı bu 3. Kişiler ile de kişisel verilerinizin büyük birhassasiyet ile korunması için her türlü önlem tarafımızdan alınmakta bütün 3.Kişiler ile yazılı taahhütler de dahil olmak üzere ciddi yaptırımlar içerensözleşmeler üzerinden bu paylaşım yapılmaktadır.

 

Kişiselverilerin toplanma yöntemi: Genel müdürlük, müesseseler veya e-satış kanalları,mobil uygulama kanalları ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişiselverileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda açık rızalarının alınması iletoplanabilir

 

KVKK’nın 11.maddesi gereği haklarınız: www.mehmetcinar.net.tr’ye başvurarak, kişiselverilerinizin;  a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgitalep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme, d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e)eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesindeöngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, g)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılanişlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analizedilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararıngiderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Kişisel VeriSaklama Süresi

 

6698 sayılıKanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler,şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonimhale getirilir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi HakkındaKanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlükayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır.Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebinizüzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

İlgilitalepleriniz için bize çağrı merkezimiz üzerinden 0506 184 00 00 veya [email protected]  e-postası aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. ÇEREZLER HAKKINDA
Opencartmarketi.com - Küçükoğlu Bilişim - Web Hizmetleri olarak, web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler, piksel etiketleri (“pikseller”) ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Bu sayfanın, anılan teknolojilerin niçin kullanıldıklarını ve bunları kontrol etmeyi veya -tercihiniz bu yöndeyse- silmeyi anlamanıza yardımcı olmasını istiyoruz.

ÇEREZ NEDİR?
Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

ÇEREZLER NEDEN KULLANILIR?
Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

ÇEREZLERİ KONTROL ETME VE SİLME
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür:

Google Chrome
Internet Explorer 9
Internet Explorer 8
Internet Explorer 7.x
Internet Explorer (diğer tüm versiyonlar)
AOL Mozilla Mozilla Firebird 0.7
Mozilla Firefox
Netscape Navigator 7.x Netscape Navigator 6.x Netscape Navigator 4.x
Opera
MEHMET ÇINAR - SDM BİLGİSAYAR - SDM KİMYA KOZMETİK MEDİKAL VE İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN KULLANILAN ÇEREZLER
Web sitemizde kullanılan hiçbir çerez, kimliğinizin saptanmasına yarayacak verileri işlememektedir. Aşağıda web sitemizde kullanılmakta olan çerezlere ilişkin bilgileri içerir tabloya ulaşabilirsiniz: